Category Archives: Prawo

Do kiedy wypłaca się alimenty

Do uzyskania pełnoletniości alimenty wypłacane są bezpośrednio drugiemu z rodziców, natomiast po upływie tego czasu powinny być już przekazywane dziecku. Ograniczenie maksymalnej wysokości świadczenia alimentacyjnego mogą stanowić możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Potrzeby dziecka natomiast mogą zależeć od wieku i stanu zdrowia dziecka. Jego realne potrzeby przy ustalaniu kwoty alimentacyjnej, są ustalane w nawiązaniu do średniego poziomu życia w Polsce. Warto zawsze skorzystać z usługi adwokat alimenty Warszawa, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości.

Jak ustala się kwotę alimentów?

Dla rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej, wysokość alimentów nie zależy jednak od ich dochodów. Uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie, mimo wysokich dochodów

Co zrobić ze spadkiem

Spadkobierca może przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Proste przyjęcie spadku oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Skorzystaj z usługi adwokat prawo spadkowe Warszawa. Odpowiada zatem za te długi całym swoim majątkiem w tym odziedziczonym, bez ograniczenia tej odpowiedzialności. Spadkobierca może jednak spadek przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. To przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca, który spadek przyjął z dobrodziejstwem inwentarza, także ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe całym swoim majątkiem, ale wysokość tej odpowiedzialności ograniczona jest do wysokości aktywów spadku.

Okres złożenia oświadczenia.

W sytuacji, gdy spadkobierca w okresie owych 6 miesięcy nie

Nasze czasy a sprawy sądowe

Współcześnie coraz więcej ludzi musi stawać przed sądem z jakiegoś powodu. Bardzo często, a nawet przeważnie sprawy nie mają charakteru jakoś nazbyt poważnego, jednak fakt faktem – pojawienie się w sali rozpraw już u wielu ludzi budzi strach i stres. Nie warto jest jednak od razu tak reagować, bowiem od niemal wszystkich postępowań można się odwołać. Zwykle wyroki są nieprawomocne i wiele wskazuje na to, że polemizowanie przed sądami często się opłaca. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest jedną z popularnych form protestu, z którą występują ludzie będący obarczeni koniecznością uiszczenia jakiejś gotówki przed sądem.

Zwykle dzieje się tak, że bez

KORZYSTANIE Z INTERNETU DLA PORAD PRAWNYCH

pomoc prawna online to nic innego jak tylko wybranie drogi komfortowej. Nie każdy może sobie pozwolić na bezpośrednie wizyty w kancelarii, dlatego powyższa metoda cieszy się zainteresowaniem. Klienci niczym nie ryzykują, zagwarantowaną mają na wysokim poziomie usługę tanio, ale rzetelnie. Bez takich nowoczesnych rozwiązań prawo miałoby za sobą zapewne wiele niewyjaśnionych spraw.

PODATEK OD SPADKU

Jak każde wzbogacenie się, tak i spadek podlega opodatkowaniu. Nie zawsze pamięta się o tej kwestii, szczególnie w obliczu trudnych chwil, jakie przezywa rodzina i najbliżsi zmarłego w okresie, w którym żegnają się z nim lub wtedy, kiedy przechodzą okres żałoby. Na przyjęcie spadku ma się obecnie 6 miesięcy, nowością jaką zaskakuje prawo spadkowe porady adwokackie zresztą również jest możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to jest do wysokości aktywów, względów pasywów czyli długów. Należy bowiem pamiętać, że o ile obowiązują oczywiście skale i progi podatkowe o tyle jeśli poza majątkiem dodatnim występują jakiekolwiek zadłużenia to wartości te (podobnie jak w przypadku przychodu i kosztów jego uzyskania) bilansują się, zaś jego wynik jest rzeczywistą podstawą do opodatkowania.

Obsługa kancelarii notarialnych

Zazwyczaj obsługa kancelarii notarialnych wymaga zatrudnienia kilku lub kilkunastu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Jednak gdy posiadamy już znaczny kapitał pochodzący z takiej działalności możemy rozważyć bardzo wygodne wyjście, jakim jest kompleksowa obsługa działalności notarialnej poprzez specjalny program komputerowy. Chociaż tego typu rozwiązania z pewnością nie należą do najtańszych, to jednak niejeden notariusz warszawa decyduje się na wykorzystanie takiego programu w swojej pracy. Może być to bardzo wygodne z tego względu, że tego rodzaju oprogramowanie bardzo często zawiera specjalne dodatki, użyteczne w konkretnej profesji.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

W obecnych czasach Polacy często wyjeżdżają za granicę. Jest to związane z wykonywaną przez nich pracą zarobkową, a także różnymi urlopami. Niestety, zdarza się, że za granicą dochodzi do wypadków z ich udziałem. Są to najzwyklejsze wypadki powiązane z powstaniem różnych urazów, takich jak zwichnięcia czy złamania. Dochodzi także do wypadków na terenie hal produkcyjnych, wypadków drogowych, kolejowych i lotniczych. Niektóre z nich, oprócz powodowanego uszczerbku na zdrowiu, przyczyniają się także do śmierci. W tych wszystkich wymienionych powyżej przypadkach poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie. Jest to odszkodowanie wypłacane na mocy posiadanego przez niego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także posiadanego OC oraz odszkodowanie wypłacane zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie kraju, w którym doszło do wypadku. Także w przypadku, gdy zaistniałe okoliczności doprowadziły do śmierci poszkodowanego, jego rodzinie przysługuje odszkodowanie za śmierć w wypadku, jaką poniosła bliska im osoba.

Przyczyny wydania nakazu zapłaty

Coraz większa liczba osób sięga obecnie po kredyty, aby w ten sposób spłacić codzienne zobowiązania pieniężne bądź spełnić marzenie o budowie domu lub kupnie mieszkania. Zwracają się do banków, a w razie odmowy zazwyczaj udaje im się otrzymać pożyczkę od firmy pożyczkowej, a po brakującą jeszcze kwotę zwracają się do osób prywatnych. Łatwo jednak zapomnieć o tym, że takie zobowiązania pieniężne trzeba będzie kiedyś spłacić, a banki, chociaż chętnie udzielają kredytów, to potem, w sposób bezwzględny egzekwują swoje prawo do otrzymania z powrotem pożyczonych pieniędzy. Rozpoczynają wobec dłużnika postępowanie upominawcze na drodze telefonicznej, elektronicznej i pisemnej, a gdy to nie przynosi rezultatu występują do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W przypadku, gdy kredy został udzielony zgodnie z prawem, a postępowanie windykacyjne nie wzbudza wątpliwości, wówczas nakaz zapłaty zostanie na pewno wystawiony.

 

W trakcie budowy domu zdarza się także, że wskutek natłoku wydatków zaczyna brakować pieniędzy na zapłacenie robotnikom za wykonaną przez nich pracę, a zleceniodawcy z premedytacją unikają dokonania zapłaty za zlecone usługi licząc na to, że unikną konsekwencji. Zapominają jednak o tym, że obecnie budowy domów wykonywane są głównie przez większe firmy, które potrafią zabezpieczyć swoje prawa. Zatrudniają one prawników, którzy pomagają im w opracowaniu takich umów, które pozwolą na otrzymanie zapłaty za świadczone usługi. Kiedy minie termin płatności można spodziewać się wizyty ze strony pracownika firmy budowlanej. Następnie wysłane zostaną ponaglenia przypominające o potrzebie dokonania zapłaty za usługę. Jeżeli to nie pomoże, wówczas firma może zwrócić do sądu po nakaz zapłaty, który najprawdopodobniej zostanie wystawiony.