Tag Archives: budowy

Rzeczoznawca budowlany – zakres obowiązków

Rzeczoznawca budowlany ma bardzo szerokie spektrum działania w budownictwie. To on zajmuje się odbieraniem nowopowstałych obiektów, szacuje także aktualny stan techniczny budynków już istniejących, a także stwierdza dalszą ich użyteczność. Jeżeli specjalista ten wykryje w trakcie swoich szczegółowych oględzin jakiekolwiek nieprawidłowości, to konsekwencją tego może być niemożliwość oddania budynku do użytku, bądź konieczność przeprowadzenia nawet generalnego remontu.

Ekspertyzy

Szczegółowe ekspertyzy dokonywane przez rzeczoznawcę budowlanego dotyczą wielu sfer budownictwa. Ich treść obejmuje opinie na temat prawidłowości wykonanych robót budowlanych, zgodności wykonanych prac z przepisami i sztuką budowlaną. Ekspertyzy przedstawiają ponadto stan techniczny obiektów budowlanych, stwierdzają także nieprawidłowości w konstrukcjach budowlanych a także