Tag Archives: prawo

Do kiedy wypłaca się alimenty

Do uzyskania pełnoletniości alimenty wypłacane są bezpośrednio drugiemu z rodziców, natomiast po upływie tego czasu powinny być już przekazywane dziecku. Ograniczenie maksymalnej wysokości świadczenia alimentacyjnego mogą stanowić możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Potrzeby dziecka natomiast mogą zależeć od wieku i stanu zdrowia dziecka. Jego realne potrzeby przy ustalaniu kwoty alimentacyjnej, są ustalane w nawiązaniu do średniego poziomu życia w Polsce. Warto zawsze skorzystać z usługi adwokat alimenty Warszawa, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości.

Jak ustala się kwotę alimentów?

Dla rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej, wysokość alimentów nie zależy jednak od ich dochodów. Uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie, mimo wysokich dochodów

Przyczyny wydania nakazu zapłaty

Coraz większa liczba osób sięga obecnie po kredyty, aby w ten sposób spłacić codzienne zobowiązania pieniężne bądź spełnić marzenie o budowie domu lub kupnie mieszkania. Zwracają się do banków, a w razie odmowy zazwyczaj udaje im się otrzymać pożyczkę od firmy pożyczkowej, a po brakującą jeszcze kwotę zwracają się do osób prywatnych. Łatwo jednak zapomnieć o tym, że takie zobowiązania pieniężne trzeba będzie kiedyś spłacić, a banki, chociaż chętnie udzielają kredytów, to potem, w sposób bezwzględny egzekwują swoje prawo do otrzymania z powrotem pożyczonych pieniędzy. Rozpoczynają wobec dłużnika postępowanie upominawcze na drodze telefonicznej, elektronicznej i pisemnej, a gdy to nie przynosi rezultatu występują do sądu o wydanie nakazu zapłaty. W przypadku, gdy kredy został udzielony zgodnie z prawem, a postępowanie windykacyjne nie wzbudza wątpliwości, wówczas nakaz zapłaty zostanie na pewno wystawiony.

 

W trakcie budowy domu zdarza się także, że wskutek natłoku wydatków zaczyna brakować pieniędzy na zapłacenie robotnikom za wykonaną przez nich pracę, a zleceniodawcy z premedytacją unikają dokonania zapłaty za zlecone usługi licząc na to, że unikną konsekwencji. Zapominają jednak o tym, że obecnie budowy domów wykonywane są głównie przez większe firmy, które potrafią zabezpieczyć swoje prawa. Zatrudniają one prawników, którzy pomagają im w opracowaniu takich umów, które pozwolą na otrzymanie zapłaty za świadczone usługi. Kiedy minie termin płatności można spodziewać się wizyty ze strony pracownika firmy budowlanej. Następnie wysłane zostaną ponaglenia przypominające o potrzebie dokonania zapłaty za usługę. Jeżeli to nie pomoże, wówczas firma może zwrócić do sądu po nakaz zapłaty, który najprawdopodobniej zostanie wystawiony.