Tag Archives: telefon przez internet

Voip w funkcjonowaniu firm

Sprawny przekaz informacji i danych posiada bardzo ważne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Przy mniejszych przedsiębiorstwach najważniejsze informacje mogą być przekazywane w trakcie spotkania służbowego, czy tzw. odprawy. Jednak w przypadku większych firm potrzebna jest czasami ciągła wymiana informacji pomiędzy osobami pracującymi w różnych działach. Kiedy nie są one w stanie przychodzić do siebie na spotkania, wówczas ważny jest telefoniczny przekaz informacji, czyli inaczej voip. Samo to słowo jest skrótem pochodzącym z języka angielskiego, który w języku polskim oznacza po prostu telefonię internetową. Dostęp do takiej telefonii można uzyskać za pomocą aparatów telefonicznych, do których dokupywana jest bramka voip, pozwalająca na skorzystanie z technologii internetowej w celu przesłania danych głosowych.  W firmach kupowane są, więc takie bramki i zamieszczane w aparatach telefonicznych, które mogą być podłączane do gniazdka telefonicznego, lub używane w sposób bezprzewodowy.