Tag Archives: usługi

Do kiedy wypłaca się alimenty

Do uzyskania pełnoletniości alimenty wypłacane są bezpośrednio drugiemu z rodziców, natomiast po upływie tego czasu powinny być już przekazywane dziecku. Ograniczenie maksymalnej wysokości świadczenia alimentacyjnego mogą stanowić możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców. Potrzeby dziecka natomiast mogą zależeć od wieku i stanu zdrowia dziecka. Jego realne potrzeby przy ustalaniu kwoty alimentacyjnej, są ustalane w nawiązaniu do średniego poziomu życia w Polsce. Warto zawsze skorzystać z usługi adwokat alimenty Warszawa, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości.

Jak ustala się kwotę alimentów?

Dla rodziców zarabiających powyżej średniej krajowej, wysokość alimentów nie zależy jednak od ich dochodów. Uzasadnione potrzeby dziecka nie ulegają zmianie, mimo wysokich dochodów